Milování

Slunce kleslo za obzor a přikryly ho mraky,
je ti trochu zima a mně trochu taky,
přes tenké letní šaty já cítím tvoje tělo
a nezbývá, než říct ti, co by se mi dělat chtělo.

Pohladím tě po tváři, do vlasů ti padla rosa,
chvěješ se mi v náručí, snad proto, že jsi bosa,
jsme víc, než ruku v ruce, nějak těžce se ti dýchá,
možná se trochu bojíš, možná to jehličí tak píchá.

Pod nohama mech, pod hlavou zase hlína,
to, že mi krásně je, je vlastně tvoje vina,
odněkud z korun stromů můj pohled klesá dolů,
už zas jen ruku v ruce, ale hlavně, že jsme spolu…