Pojďme si lhát...

Pojďme si lhát, než zas večer budem‘ předstírat, že spíme,
pojďme si lhát, přímé odpovědi na otázky přímé,
pojďme si lhát a mlčky ukrajovat život svůj den po dni,
pojďme si lhát, pojďme si namlouvat, že nejsme nesvobodní,
pojďme si lhát, že i přes to přese všechno zůstaneme spolu...

Rf: Pojďme si lhát a říkat nepravdy
a do očí se přitom sobě dívat,
pojďme říkat slova, která pohladí
a která neublíží snad,
možná ze soucitu říkat: „Mám tě rád...“
a možná ze strachu, že zůstaneme sami,
pojďme si lhát...

Pojďme si lhát, pojďme do očí si říkat, co se sluší,
pojďme si lhát, smutek a bolest navždy zamknout v naší duši,
pojďme si lhát, vytesat úsměv do kamene vlastní tváře,
pojďme si lhát a večer potají pak brečet do polštáře,
pojďme si lhát, že i přes to přese všechno zůstaneme spolu...

Rf: Pojďme si lhát...

Pojďme si lhát, pojďme taktně mlčet o tom, co nás tíží,
pojďme si lhát, malé nepravdy, ty přeci neublíží,
pojďme si lhát a tajně přát si zůstat aspoň chvíli sami,
pojďme si lhát, to jsme se naučili od táty a mámy
lhát... že i přes to přese všechno zůstaneme spolu...

Rf: Pojďme si lhát...

Pojďme si lhát, pojďme hledat smysl tam, kde smysl není,
pojďme si lhát, že nás nerozdělí žádné odloučení,
pojďme si lhát, pojďme předstírat a ještě aspoň chvíli
pojďme si lhát, že jsme to my, že jsme se vůbec nezměnili,
pojďme si lhát, že i přes to přese všechno zůstaneme spolu...

Rf: Pojďme si lhát...

Pojďme si lhát... pojďme si lhát... pojďme si lhát... že už nikdy nebudem‘ si lhát...