Zapalte ohně

Rf: Zapalte ohně a nalijte víno,
já budu zpívat a já budu pít
a milovat ženy a milovat život
a do rána bílýho nebude klid.
Až oči nám zaplanou, srdce se rozbuší,
svlékni si šaty a tancuj a křič,
dnes přerveme pouta, co máme je na duši,
až ráno roztrhá sen, další noc bude pryč.

Obejmi pevně mé tělo
a stiskni, jak poslední noc dneska měla by být,
já jsem tvůj, ty jsi má
a dnes připijem spolu na vášeň a lásku a život i smrt.

Rf: Zapalte ohně a nalijte víno...

Přines mi džbán, dneska číši ať plnou mám,
víno je štěstí i zapomnění,
v záři plamenů všichni jsme rovni si,
dnes budu bratrem všem, kdo se mnou budou tu pít.

Rf: Zapalte ohně a nalijte víno...

Až tělo mé naposled vydechne,
dejte ho plamenům, zpívejte písně,
tak jako dnes,
já budu s vámi - jen popel, co stoupá do náručí Stvořitele.

Rf: Zapalte ohně a nalijte víno...